Serija LM60, 5580

Motori za podizanje garažnih vrata

LM60

Jačina motora je 100 W, snaga podizanja 600 N, napajanjem230 V i 50Hz, a proizvođač je tvornica LIFT MASTER iz Amerike. Montira se na vodilicu pod stropom prostorije, a predviđen je za opterećenja do 10 ciklusa/sat. Motor je predviđen za vrata do maksimalne visine 230 cm. Na glavi motora ugrađena je lampa koja se automatski uključuje kod podizanja vrata i automatski se isključuje nakon perioda od  četiri minute.
Podizanje garažnih vrata vrši se uz pomoć daljinskog upravljača ili zidnog prekidača u garaži.
Motor ima ugrađena dva zaštitna serijska  sistema
– u slučaju pregrijavanja motora zaštitna termoblokada isključuje motor, a ukoliko se vrata spuštaju i naiđu na prepreku, zaštitni sistem zaustavlja vrata i automatski ih vraća u otvoreni položaj. Treći zaštitni sistem, infracrveni senzori, moće se dobiti uz nadoplatu, a sistem djeluje na sljedeći način: kada su vrata u procesu spuštanja, a nečim se prekine infracrveni snop između dva senzora, zaštitni sistem zaustavlja vrata i momentalno  ih vraća u otvoreni položaj.

Komplet za otvaranje garažnih vrata LM60 se sastoji od glave motora, vodilice motora sa lančanim ili remenskim prijenosom i sistemom za deblokadu motora iznutra, potezne ruke, zidnog prekidača-tipkala, radio prijemnika frekvencije 433 MHz sa dometom do 50 m, te jednog trokanalnog daljinskog upravljača. Da bi se montirao priključak motora potrebno je izvesti  kablom 3 x 1.5 mm2 električnu instalaciju od razvodne kutije do šuko utičnice 220 V na stropu prostorije, u osi vrata i dubini prostorije oko 300 cm.

5580

Jačina motora je 400 W, snaga podizanja 800 N, sa napajanjem 230 V i 50Hz, a proizvođač je tvornica LIFT MASTER iz Amerike. Ugrađuje se na vodilicu pod stropom prostorije, a predviđen je za opterećenja do 10 ciklusa/sat. Motor je namjenjen za vrata do maksimalne visine 300 cm. Na glavi motora ugrađena je lampica koja se automatski uključuje kod podizanja vrata i automatski se isključuje nakon četiri minute.
Podizanje garažnih vrata vrši se pomoću daljinskog upravljača ili zidnog prekidača u garaži.
Motor ima serijski ugrađena dva zaštitna sistema
– u slučaju pregrijavanja motora zaštitna termoblokada isključuje motor, a ukoliko se vrata spuštaju i naiđu na prepreku, zaštitni sistem zaustavlja vrata i automatski ih vraća natrag u otvoreni položaj. Treći zaštitni sistem, infracrveni senzori, moće se dobiti uz nadoplatu, a sistem djeluje na način da kada se vrata spuštaju, a nečim se prekine infracrveni snop između dva senzora, zaštitni sistem zaustavlja vrata i automatski ih vraća u otvoreni položaj.

Komplet za otvaranje garažnih vrata 5580 se sastoji od glave motora, vodilice motora sa lančanim prijenosom i sistemom za deblokadu motora iznutra, potezne ruke, zidnog prekidača- tipkala, radio prijemnika frekvencije 433 MHz sa dometom do 50 m, te jednog trokanalnog daljinskog upravljača. Za montažu priključaka motora potrebno je izvesti kablom 3 x 1.5 mm2 električnu instalaciju od razvodne kutije do šuko utičnice 220 V na stropu prostorije, u osi vrata i u dubini prostorije od 300 do 400 cm (ovisno o visini vrata).

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas info@five-stars.hr