Online izmjera

Najlakši način da saznate informativnu cijenu vrata je ispuna on-line obrazca izmjere. Ponuda će Vam biti poslana  u najkraćem mogućem  roku,  a ako Vam cijena bude pristupačna jednostavno nas pozovite na izmjeru. Izmjera je potpuno besplatna i ne obvezuje Vas na kupnju, a nudi Vam potpunu sigurnost da neće biti doplata zbog nepredviđenih uvjeta ugradnje.
Osim e-mailom, popunjeni obrazac sa skicom otvora i potrebne podatke  možete nam poslati i fax-om.

NAPOMENA:

Ugradnja svih vrata ide na vodilice, na unutarnje lice zida u garaži,  i nemaju dovratnik. Bočni zidovi u garaži moraju biti pod pravim kutem u odnosu na zid na koji se ugrađuju vrata, a ožbukana prostorija je nužna (barem unutarnje špalete i nadvoj iznad otvora).
Naša preporuka jest da  širina svijetlog otvora bude 15 do 20 mm (25 do 30mm) uža od širine vrata, a da visina svijetlog otvora bude ista kao i visina vrata. Motorni priključak potrebno je izvesti kabelom 3×1,5 mm2, električnu instalaciju od razvodne kutije do šuko utičnice 220 V na stropu prostorije, u osi vrata i u dubini prostorije od 350 (400) cm.

ON-LINE OBRAZAC IZMJERE

Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.
NAPOMENA: Molimo Vas upišite broj telefona ili punu adresu ili broj fax-a ili e-mail adresu kako bi Vas kontaktirali i javili cijenu vrata ili poslali ponudu.

Podaci o kupcu:
 
Ime i prezime ili naziv firme
Tel./mob
Adresa (ili samo mjesto/grad) i/ili fax
E-mail
 
Podaci za slanje ponude:
 
Tip garažnih vrata
* Izvedba
kocke pruge
* Boja (ovisno o tipu vrata)
* Toplinska izolacija
da ne
Prozori
da ne
Motor
da ne
Broj daljinskih upravljača
Infracrveni senzori
da ne
 
Molimo upisati tražene dimenzije:
 
* A
cm
* B (od gotovog poda - završene glazure)
cm
Cl: (min. 10 cm)
cm
Cd: (min. 10 cm)
cm
D: (min. 22 (32) cm za ugradnju sa motorom, min 17 (25) cm bez motora)
cm
E: (sa strane otvora i pod stropom u dubini većoj od visine vrata+130 cm ne smije biti nikakvih prepreka)
cm
 
Molimo ispuniti upitnik:
 
1. Da li je garaža iznutra ožbukana?
da ne
2. Da li je u garaži izvedena glazura?
da ne
Ako glazura nije završena, kolika će biti njena predviđena visina u cm?
cm
3. Da li su bočni zidovi pod pravim kutem u odnosu na zid na koji se ugrađuju vrata?
da ne
4. Da li na stropu garaže ili iznad otvora postoji bilo kakva poprečna ili uzdužna AB greda?
da ne
5. Da li iznad otvora garaže postoje kakve instalacije (el. kablovi ,cijevi vode ,grijanja ,kanalizacije)?
da ne
6. Da li je strop garaže ravan, jednostrešan ili dvostrešan?
7. Da li će se vrata podizati ručno ili motorom?
8. Da li je izvedena el. instalacija za priključak motora, zidnog prekidača i infracrvenih senzora?
da ne
9. Da li u garaži postoji pješački ulaz (iz kuće, dvorišta i si.)?
da ne
10. Da li na garaži postoje gar. vrata, koja je potrebno demontirati?
da ne
Dodatne opcije, napomene, kontakti
 
 
Sigurnosno pitanje      2 + 3 = ?